இலங்கை - இந்திய கப்பல் சேவை ; விலையை குறைக்க உத்தேசம்

பயணிகள் கப்பல்கள் மற்றும் கப்பல்கள் மூலம் இலங்கையை விட்டு வெளியேறும் பயணிகளிடம் தற்போது அறவிடப்படும் விலகல் வரியை குறைக்க அரசாங்கம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

இலங்கை - இந்திய கப்பல் சேவை ; விலையை குறைக்க உத்தேசம்

பயணிகள் கப்பல்கள் மற்றும் கப்பல்கள் மூலம் இலங்கையை விட்டு வெளியேறும் பயணிகளிடம் தற்போது அறவிடப்படும் விலகல் வரியை குறைக்க அரசாங்கம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் தொடர்பான வாராந்த மாநாட்டில் அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன இதனைத் தெரிவித்தார்.

 இலங்கையில் இருந்து பயணிகள் கப்பல்கள் 
அதன்படி, தற்போது இலங்கையில் இருந்து பயணிகள் கப்பல்கள் மற்றும் கப்பல்கள் மூலம் புறப்படும் பயணிகளுக்கு விதிக்கப்படும் விலகல் வரி முறையே 5 அமெரிக்க டொலர்கள் மற்றும் 20 அமெரிக்க டொலர்களாகும்.

மேலும், பயணிகள் கப்பலில் பயணிக்கும் ஒரு பயணிக்கு 60 கிலோ வரை இலவச பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.

இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான கடல்சார் பயணிகள் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவது, இரு நாடுகளிலிருந்தும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அதிக வாய்ப்பை வழங்குவதன் மூலம் சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் அதிகரிப்பது மற்றும் கலாச்சார பரிமாற்றம், கலைகள் மற்றும் விளையாட்டு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை ஊக்குவிப்பதற்காக மேம்படுத்தப்பட்ட இணைப்புகள் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் கூறினார்.